Business poradenstvo
10 rokov skúseností a úspešného pôsobenia na trhu.
IT riešenia
Efektívne využívanie IT technológií pre riadenie biznisu.
Veda a výskum
Budovanie a modernizácia vedeckej infraštruktúry.
Vzdelávanie
Viac ako 100 úspešne realizovaných projektov a spokojných partnerov.

Business poradenstvo

Spracovanie jednorazových analýz, štúdií, auditov a projektových zámerov z rôznych oblastí riadenia a manažmentu.

Čítajte viac

IT riešenia

Riešenia v oblasti IT Governance, IT Outsourcing, ITIL, ITSM, Sharepoint a implementácie IS/IT.

Čítajte viac

Veda a výskum

Projekty v oblasti vedy a výskumu prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti našej ekonomiky, tvorbe pracovných miest. a rozvoju jednotlivých regiónov

Čítajte viac

Vzdelávanie

Realizácia školiacich a tréningových aktivít v nadväznosti na všetky oblasti spoločnosťou realizovaných poradenských a konzultačných služieb.

Čítajte viac

Naši klienti